Szerzői jogok

A www.skiplus.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) megjelenő tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, a Weboldal tulajdonosának (cégnév vagy egyéni vállalkozó név, ld. amit az adatkezelési doksi elején is beírunk, azzal azonos legyen) vagy az azzal szerződésben álló, tartalmakat előállító cég vagy vállalkozás (a továbbiakban együttesen: Skiplus) szellemi tulajdonát képezik. A Skiplus fenntart minden, a Weboldal tartalmának bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Skiplus előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, videó stb.) feldolgozása, újraközvetítése vagy értékesítése. A Weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a felhasználó saját készülékére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az Szjt. rendelkezéseinek.

A felhasználó ezzel vállalja, hogy a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja, egyúttal nem hasznosítja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Skiplus követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Weboldal közleményeinek alapjául szolgáló tényeket, híreket átvenni csak a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő az információt az eredeti formájában (változatlan tartalommal), valamint a Weboldalra utaló forrásmegjelöléssel közli.

A Skiplus elnevezés szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Skiplus előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek Weboldalon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, melyeket a Skiplus kizárólag forrásmegjelöléssel és nem kereskedelmi céllal használ fel. A Weboldal felhasználói ezeket a tartalmakat is kizárólag személyes vagy nem kereskedelmi céllal, az eredeti forrás megjelölésével használhatják fel.

A Skiplus törekszik az információk pontos, hiteles és hiánytalan közlésére, az esetleges hiányos vagy pontatlan információk felhasználásából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.